Dla naszych kursantów, na życzenie, w preferencyjnych cenach organizujemy badania psychotechniczne .

 Badania psychotechniczne nie są niczym problematycznym.

Na miejscu przeprowadzamy badania operatorów:

wózków widłowych (wózków jezdniowych z napędem silnikowym)
suwnic (sterowanych z poziomu roboczego lub z kabiny)
– wszelkiego rodzaju sprzętu budowlanego, ciężkiego (koparek, dźwigów, żurawi, podestów ruchomych i innych)
– maszyn i innego sprzętu wymagającego specjalistycznych badań psychologicznych

Zapraszamy też chętnych nie uczestniczących w kursach  a potrzebujących.

Prosimy o kontakt bezpośrednio pod numer telefonu 668 411 141 pod którym można umawiać się indywidualnie.