Koszt resursu wózka widłowego od 100do 300zł zależnie od  konkretnego przypadku.

 

Dzwoń:

501 277 501
608 422 271

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii
z dnia 30 października 2018 r.
w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego
(Dz.U. z dnia 21 listopada 2018 r.)

Resurs urządzenia zgodnie z rozporządzeniem to:


§ 2.
6) resurs – parametry graniczne stosowane do oceny i identyfikacji stanu technicznego, określone na podstawie liczby cykli pracy i stanu obciążenia UTB w założonym okresie eksploatacji z uwzględnieniem rzeczywistych warunków użytkowania.

Zgodnie z przepisami:

§ 7.
5. Eksploatujący, w przypadku gdy nie jest znany resurs UTB, określa go na podstawie aktualnego stanu wiedzy technicznej i dobrej praktyki inżynierskiej.
6. Eksploatujący, w przypadku przekroczenia resursu UTB, przeprowadza ocenę stanu technicznego UTB lub zleca jej przeprowadzenie.

Kto może określać resurs urządzenia wg UDT?

Wg UDT osoba kompetentna. Czyli kto?

“Osoba fizyczna lub prawna posiadająca doświadczenie w projektowaniu, budowie i konstruowaniu lub utrzymaniu ruchu UTB, posiadająca wystarczającą wiedzę z zakresu przedmiotowych przepisów i norm oraz sprzętu potrzebnego do wykonania przeglądu specjalnego(np. rzeczoznawca, zakład posiadający uprawnienia do napraw, modernizacji lub wytwarzania, jednostka inspekcyjna, jednostka certyfikująca, laboratorium, instytut). Ponadto osoba kompetentna powinna być zdolna do oceny stanu bezpieczeństwa UTB i podjęcia decyzji jakie środki powinny zostać podjęte w celu zapewnienia dalszej bezpiecznej eksploatacji UTB”

Informacje pochodzą z wytycznych na stronach Urzędu Dozoru Technicznego.